Ogłoszenia

Zapytanie Ofertowe z dnia 28.02.2023

Firma OID Sp. z o.o. poszukuje wykonanawcy oprogramowania komunikacyjnego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit spółki OID poprzez wprowadzenie nowej ucyfrowionej usługi.”

Szczegóły dotyczące zamówienia:

  1. Szczegółowy zakres oprogramowania dostępny w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik niniejszego ogłoszenia (wersja edytowalna oraz skan PDF) oraz w specyfikacji oprogramowania (załącznik 1)
  2. Oferenci proszeni są o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym na załączonym formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (załącznik 3).
  3. Oferty należy składać do dnia 10 marca 2023r godzina 23:59
  4. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Prosimy o przesłanie ofert w jak najkrótszym czasie. W razie pytań prosimy o kontakt z nami drogą mailową.

Z poważaniem,

OID Sp. z o.o.