Re_OpenUK

Tytuł Projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit spółki OID poprzez wprowadzenie nowej ucyfrowionej usługi.

Cel oraz planowane efekty: Poszerzenie (dywersyfikacja) oferty poprzez stworzenie nowej usługi na rynku krajowym, pozwoli na odrobienie spadku obrotów Spółki w związku z utratą zleceń na rynku Zjednoczonego Królestwa, ale jednocześnie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki izwiększenia jej stabilności biznesowej. Utrudnienia związane z brexit nie będą miały wpływu na świadczenie nowej usługi – ze względu na brak przepływu towarów i usług ze Zjednoczonym Królestwem. Nowa usługa będzie świadczona na terenie Polski – bez kontroli celnej, bez przygotowywania dokumentacji przewozowej oraz deklaracji pochodzenia produktu.

Całkowita Wartość Projektu: 108 122,20 EUR

Kwota Dofinansowania: 108 122,20 EUR